English  

شرکت آلمارکز با چندين سال تجربه در خشان و حضور فعال در زمينه ارائه تجهيزات اداری و تحرير، افتخار همکاری با شبکه های معظم بانکی، موسسات مالی، ادارات و دفاتر را داشته است.
اين شرکت با پايه گذاری سيستم نوين فروش و خدمات پس از فروش، نماينده انحصاری محصولات Glory، MAX ، Pentel و Matsumura  ژاپن، Rapid سوئد، ibico سوئيس و HSM آلمان در ايران میباشد.
هدف مديريت و پرسنل اين شرکت ارائه هر چه بهتر خدمات به مصرف کنندگان محترم بوده و در اين راه از هيچ کوششی دريغ نخواهد کرد. اميد است با ارائه کالاهای با کيفيت، هر چه بيشتر به اين هدف که:
فروش پايان يک رابطه اقتصادی نيست بلکه سرآغاز يک تعهد است پايبند مانده و سهم کوچکی از هدف بزرگ را فراهم آوريم.
 

تاريخ : Wed 17 August 2022


ماشينهای اداری آلمارکز